Category Archives: रुद्राक्ष

१ मुखी से २१ मुखी रुद्राक्ष

रुद्राक्ष देवता मंत्र १ मुखी शिव ॐ नमः शिवाय । ॐ ह्रीं नमः २ मुखी – अर्धनारीश्वर ॐ नमः ३ मुखी – अग्निदेव ॐ क्लीं नमः४ मुखी ब्रह्मा,सरस्वती ॐ ह्रीं नमः ५ मुखी – कालाग्नि रुद्र ॐ ह्रीं नमः ६ मुखी – कार्तिकेय, इन्द्र, इंद्राणी ॐ ह्रीं हुं नमः ७ मुखी – नागराज अनंत,सप्तर्षि,सप्तमातृकाएँ ॐ…..